09:39 - 5 november 2014

Så här en bit in i processen...händer något. På upploppet med en bild, avslöjar den sig. Öppnar upp sig och jag kan kliva in i den. År av omsorg ger lön och frukt. Slående hur lik processen ter sig från bild till bild.