100 bilder - 29 september 2016

Visade 100 bilder på gallerinatten i Malmö i helgen som gick. Kära vänner på reklambyrån Communty Works utgjorde bas för utställningen i deras fina rum på Västergatan. Många nya möten och samtal med publiken skapar en behaglig tillfredsställelse. I ateljén är ett par nya bilder på väg mot slutstation och färdig form. Ett otal knackar på i det inre. Framöver stundar ett event hos syskonen Hjärne i Helsingborg, vernissage på Galleri Hera i Stockholm 11/2-17, och vad det eventuellt blir av konstrundan 2017 är ännu inte bestämt. /en torsdag på vägen


22305052-Il8PGjpg  22305046-8vqSjjpg22305047-P3Lsnjpg  22305048-SxQQVjpg 22305049-e1jNQjpg22305050-2jDPXjpg 22305051-tHEJEjpg 22305052-Il8PGjpg