2019 - 9 december 2019

I tecknandet av en infallsvinkel blev många rutor utanför det slutliga formatet. Som hyvelspån på en arbetsbänk.