After and before - 25 november 2017

Låter pennan löpa och linjen få ta form. Intressant att följa rörelserna och sedan se vad det linjära antagandet rymmer när det fylls i.