Att finna - 23 november 2014

Uppfinn:ing (-arinna, -are, -s; -rik) ; Att upp–finna; En handling som syftade till att plocka UPP – ATT FINNA; Att finna bland det upp-tagna. UPPFINNARINNA- en person som upptagit ett fynd – EN FINNING (ENG:a finding). UPPFINNING – ett fynd av materiell eller ickemateriell art som tillskrivits en ny/alternativ betydelse/mening; Bygger på INSLAG av NY-skapande anspråk (NY som i inte tidigare anat eller förstått anspråk (utesluter inte att företeelsen existerat tidigare – fast då i annan form eller funktion; ex 1: en flasktorkare blir ett konstverk, ex 2: kosmos (sen redan tidigare existerande) som människan upplever det omsätts till matematiska axiom)). Uppfinningsakten kan utföras medvetet och/eller omedvetet (OBS! dock ej utan stöd av andra UPP-FINNING:AR). Uppfinning ingår som kusin i språkfamiljen; FANTASI, DRÖMMAR, VISIONER och ÖNSKNINGAR; med avlägsna band till REVOLUTION samt RE-&-DEKONSTRUKTION.