Badankans måste - 4 februari 2020

Hegemonisk maskulinitet. ”Ankdammen”. Sedan jag målade fram den här gestalten har jag inte kunnat släppa tanken på hur bra badankan skulle fungera tillsammans med honom. En scen där maskuliniteten plaskar runt med sina viktigheter. Äger. Mästrar och leker. Det ”upp-till-midjan-blöta” handlar om ”kejsaren-är-naken”...byxlöst fångad i badkaret. Kan handla om hur leken med badankorna leder till smältande polarisar och det absurda i att leken fortsätter ostört. Kolla mina badankor...