Bortom de fällda pilarnas hägn I den brädade stugan Ligger framtidens tanke-smedja Där laddas pickadollorna med sånt som är bortglömt T.ex. - 5 oktober 2017

;