Bredvid Hemmahusets trädgård - 29 april 2017

Bredvid Hemmahusets trädgård
Eldas det som blivit över
Som pråmen lämnat
Till vandringens
Sökande