Byxuvertyr - 19 maj 2015

Léger tecknar byxor 1931
Oldenburg hänger byxor 1962
Coffins klär träd i byxor 2006
Mina byxor svävar över en trehövdad vulkanö 2015.
Vad är det med byxor? Mycket. En tacksam metafor för allt möjligt tycks det.
I min värld har det i mångt och mycket kretsat kring på- och avklädnad av barn + att växa upp och ur + att vara klädd och oklädd + att fundera på vad som är kvar när någon inte är där längre.
Att byxan då inte så lätt låter sig fångas i en given byxform ter sig naturligt - då den är meningsbärande tvärs igenom flera fält samtidigt. Någonstans i en betydelsetransformation ter den sig och får sin form. Där de svävar, tittar jag nyfiket...och söker begriplighet. Ändlig potentialitet är dess gränser.