Catching up with My self - 9 februari 2015

Stiger ut ur konstfabrikens porträttavdelning och öppnar dörren till den ljusa avdelningen som sysselsatt sig med målerisk gestaltning under många år. Det börjar bli tid att göra utställning i Falsterbo. Jag och Yayoi möts under temat "home GAME" (läs mer på; http://www.vellinge.se/uppleva-gora/kultur/falsterbo-konsthall/kalendarium-2015/homegame/ ).
För att återerövra minnet och fokus för den egentliga stammen för mitt arbete de senaste 10 åren, uppväcker jag en äldre blogpost;
"
I mitt arbete med måleriet har det under de senaste åren framträtt några återkommande objekt som representativa bastoner, symboliska fyrar.
Kannan
Bordet
Buren
Kärlet
Knoppen
Alla är gestaltningar av kroppen i dess skiftande funktioner och innebörder.
Kannan är jaget som ger, som förmedlar och som skapar . Kannan häller och bjuder.
Bordet är jaget som bär, som ordnar och exponerar. Bordet är kraft och goda avsikter.
Buren är jaget som roll, som stänger in och släpper ut. Buren är tillflykt och flykt.
Kärlet är jaget som samlar, som rymmer och som lagrar. Kärlet är det privata och omslutna.
Knoppen är jaget som växer, som vilar och som lovar något nytt. Knoppen spränger och sluter sig.
.
I samsande lek med bildens särskilda historia får fyrarna lysa i tillvarons dunkla gryningsljus.
.
"
Så här i efterhand...med "nya ögon" på vilande verk och arbete, blir jag påtagligt berörd av bordet som tematik. Känner starkt min "bordighet" och livets belastning. Min "kärlighet", "knoppighet" och "burhet" ger mig hopp och tilltro. Det är väl kanske så i livet - tyngd och lätthet svävar förbi och hoppfulla förtecken placeras på det med kraft installerade bordet. Hopp och förtvivlan invävt i samma bild. Sådan är bilden. Sådan är tillvaron.