”Cogitavi ego feci vobis, et vos in me” / ”jag trodde att jag skapade er, men ni skapade mig”