De två - 11 mars 2018

De två satt där i soffan och delade varandras transparens. Klädedräkten var ett stormande hav varpå världen rämnade och återuppstod. Frågan flög genom de bådas medvetanden; ”vad är det som pågår?”