Den där staden - 18 april 2017

Utanför stod alla betonghusen
Där inne byggde jag min boning
På fönstärbrädan
Elementen var stora varma kroppar
Ibland kom de nära
Som vänliga husdjur
De behövde bara luftas ibland