Det är trots allt ett ärligt uppsåt - 9 november 2014

En garderob. En familjs livshistoria. Minnena. Förhoppningarna. Önskningarna. Avlagringar. Inristningar. Spår. Ett försök till att beskriva och förstå. Ett ärligt uppsåt till att få tankarna att söka och känna. Det sköra och pågående. Vad som blev och blir.