Det Gula - 1 februari 2019

Det gulla väller fram och fyller ut.
Mitt vita?
Vad betyder det?