Det svarta - 7 februari 2019

Spelar på samma komposition, men bygger i det mörka rummet.


 27306072-BmKQVjpg27306073-Noslcjpg  27306075-yj1GQjpg27306074-DR6p4jpg