En flod söker sitt delta - 29 april 2017

En flod söker sitt delta
Bortom balkonglådans mylla
Tecknar sig landskapet
Som gav och tog
Minnen