En glad Jul-saloon - 26 november 2014

Visar predikatlogiska visualiseringar över fenomen i vår tid. Och 13 hus i disken.