Ett dagsverke - 26 oktober 2017

En dag när inga idéer måste ta form passar det att teckna ett ansikte.