Ett inre rums tillblivelse - 6 juli 2018

Tillfredsställande att arbeta med en installation. Ett rum - Ett verk.