Ett sorts minne av att allt stod på spel Och tiden stilla - 7 mars 2018

Arbetar längre och längre in i målningen. Efter fem år har en hel del hänt i berättelsen. Målningen är en spegel, en reflektionsyta, där livet försöker göra sig begripligt. Fångas och gestaltas. ”Här ute” finns en massa kroppar, ord och text, handlingar och intentioner. ”Där inne” bygger sig erfarenheten sitt konstverk, tanken och känslan sitt sandslott. Nu är jag och verket här. I andra bilder berättas om andra tolkningar av existensen. Den här berättelsen balanserar på en fin linje som skiljer vemodet från glädjen. Från en punkt som alltid blickar bakåt söks utsiktspunkter som skapar begriplighet och utsikt in i framtiden.