Före - 19 april 2016

Så här inför lördag, tänker jag på nästa bok.