Familjen - 24 mars 2018

Ännu en familjebetraktelse. Som en organism omvandlas den. Några är närmare, andra tyngre eller lättare, vissa i drömmande grupp, andra solitära. Kontinenter på min världskarta.