Från 0 till 4 - 25 oktober 2014

Orden fäller ut som avlagringar. Livet lämnar begreppsliga spår. Orden är tankens kalk. Jag tror att orden bär på något. Vaskar med grovmaskig sil i den osinande bäcken av erfarenheter. Efter 3 små samlingar följer en fjärde. I sinom tid. Nedan 0;

http://checkout.frontbook.crimson.se/?fsaction=Share.preview&ref2=c0763cf96b49b8e4f61ce86407f9d9...