HAIR - 22 juli 2016

Scannern talar
Och formerna
Ja, de gör som de vill.
Jag är förlorad.