Hej Röntgen - 13 november 2014

Med märklig röntgenblick ter sig världen tillgänglig. Med aggregat inställda på metoforiska våglängder knastrar det till i både färgpyts och basala hjärnsegment. Fram träder en möjlighet att vandra i ett tidlöst rum som öppet erbjuder vandringar vart en än behagar. En oskriven inhägnad. En implicit inbjudan. En dekokt.