Horisont - 31 oktober 2014

Orden imiterar världen.
Världen är där. Orden är här.
Konsten hamnar någonstans mitt i mellan.
Först världen, sedan konsten och därefter orden.
Världen utgörs av det utförda och bortglömda.
Konsten utgörs av det jaget vet och lever.
Orden utgörs av det vi trodde och önskade.
Konsten gör sitt eget.
Världen blir det som gjorts.
Sedan fortsätter det.