HU - MAN - 14 juli 2017

Det fotografiska arbetet skapar idéer om exponering.