I familjens trädgård - 28 juli 2016

Såsom bordet bär sin metaforik återkommer familjen som begrepp i sin vidaste skrud. Vandrar i Familjens trädgård.