I Mörkerrummet - 17 juli 2017

Vistas i mörkerrummet.
Förbereder rispappret från Peking med omsorg. Stryker på med tusch från Japan och Frankrike.
Väl i fotografiet formar jag pappret och bygger kompositioner.
Lutar, böjer och leker.
Söker.
Som målare, tecknare och grafiker (sedan länge) ter sig bildens utsnitt som bekant - bärandes på utmaningen och möjligheten att skapa en berättande rymd.
Bilderna ligger nära formspråket i den grafiska filmen "Repris" jag en gång visade på Röda kvarn i Helsingborg och på Spegeln i Malmö.
Men nu mognare. Renare. Distinkt.
Om än sökande.