I sin egen takt - 3 augusti 2018

Ett parallellt skapande i flera medium finner sitt behagliga lugn i tuschpenselns snabba drag och påföljande linjespel med pennan. Att sedan lägga texten till scenen rundar av den koncentrerade vilan. Från den stillsamma motionsrundan i det upplysta spåret växer nya former i sin egen takt.


26381527-iZWRFjpg 26381538-wwL3bjpg 26381537-StwJUjpg 26381530-FKVUmjpg 26381531-P8iXrjpg 26381535-9J7Tnjpg 26381536-ixcqJjpg 26381534-Kfkspjpg 26381533-PAz7Mjpg 26381528-fzdUCjpg 26381532-jeaa9jpg 26381529-RkiXRjpg