I väntan på - 9 juni 2019

Vilar
Funderar
Vad är denna konst till för?
Till vad ska jag använda den till?