Idag är en dag - 12 april 2015

Så här mellan allt och inget, det som varit och skall komma, ägnar jag en tanke till min historia. Ritar en bild. I vissa fall har jag städat i hörnen. I andra fall har jag bara kastat en blick åt hörnets håll. I några fall har jag gått till botten, till mina utmarker och promenerat i fullständig tystnad. För erfarenheten. För att jag ville veta...känna...se...upptäcka och ge. Ytan på irrfärderna ger bärkraft efter djup och inte nödvändigt bredd. Eller var det tvärtom?
Det skapande står för sig självt. Det är min bunker och min trädgård, min stig och lekplats, min sköra mänsklighet och min tro på det gemensamma eviga, min tröst och skugga.
Det som i slutändan bär är tilltron till livet och den obändbara driften till kommunikation och upptäckt.
Idag är idag. Imorgon är imorgon.