Inrets nu - 5 april 2020

Denna duk, denna dagbok. Om livet. Vad annat är? Ett landskap för tanken att begripliggöra känslolivet i.