Krocketfantasier - 27 januari 2016

Ibland när något pågår, till exempel ett parti krocket, så är en någon annanstans. I denna bild är terasstrappssynen överordnad spelet. Men de båda utgör delar av samma helhet.