Lag-bunden - 26 januari 2016

Läser mina bilder som jag läser mig själv. Ni läser bilden som ni läser er själva. Konstens andra lag.
[M=M]>[d~d]