Lite Renässans tack - 18 januari 2020

Vem önskar sig inte lite Renässans ibland? Man sitter där med sin gamla självbild, ett vacuumförpackat arvegods. Förslutet och sett genom en konvex lins. Värt att fundera på hur som helst. Varje uttryck bär sina begränsningar och saknader. Precis som sina speciella tillgångar.


28697431-yM96Vjpg 28697432-mzutejpg