Mål-er-i - 14 november 2018

Måleriet frilägger självets scener. Öppna för var och en att träda in i och utforska.