Måleri - 13 april 2015

Varje element är sitt lilla liv. Sin kamp och tillblivelse. Någon försöker stå. En annan balansera. En tredje funderar på nästa drag. En fjärde söker vad som hände. En femte bär något skört. Ibland allt samtidigt. Tillsammans kan de bli en samverkande grupp gestalter. En familj kanske...eller ett samverkande jag.
Ett sammanhörande. Ett hemmagörande. Ett främmandegörande gemensamt livsprojekt.


18033505-sF2LGjpg 18033506-3yZfJjpg 18033507-r59dPjpg 18033508-poWNwjpg 18033509-e47QZjpg 18033510-7HePjjpg 18033511-lmUk9jpg 18033512-L3Rbgjpg