Med fingrarna på bokstäver - 22 mars 2015

Och huvudet i det blå

17846960-E76DSjpg 17846963-4z5zXjpg 17846961-Spv65jpg 17846962-HIaMGjpg  17846965-vHE6sjpg17846966-liLEgjpg