Medan jag ännu minns - 2 februari 2020

I famnen. Hur kunde jag veta att du kunde vara så nära? ...vad alla omkullvälta muggar betydde och byggde för fundament? ...vad min kropps genomsynlighet kunde skapa för boplats för oss båda? Målar dessa scener innan de lämnar mig.


28743168-wbEEdjpg 28743169-S1l20jpg