Medeltid - 9 februari 2017

Försjunker en liten stund i den flod av teckningar som flödar i sociala medier apropå effekterna av det amerikanska valet. Rycks med i tryckvågen och ger mig i kast med några associationer. Förlägger scenen till Giottos fresker i Assisi och fransciskanska domäner.


23310821-cDsu2jpg 23310823-vIRSnjpg  23310824-XSSeEjpg23310822-L1laGjpg