Metafysik för den som vill - 15 december 2018

Ett växt-epos.
Hur någon tog form och växte. Tillsammans och enskilt. I medvetande, gestalt och kruka.