Min BIO - 20 mars 2015

På den cardiokromatiska filmduken, i det personliga biomörkret, tecknar sig ansikten likt norrsken med färgstarka penseldrag. Sveper fram som virvelströmmar av nedslag, punkter och stråk. På den cardiokromatiska filmduken - i folkmun kallat för insidan av ögonlocket - framställer sig bilder som av sig självt. Om jag kniper till lite extra går färgerna i gult, orange och rött. Om jag stilla inväntar de svepande vindarna med tungt slutna ögonlock ter det sig ofta i blått, lila och grönt. Jag ser upp i den molnfria natthimlen och leker med de framträdande gestalterna. Vrider på dem lätt, låter dem vila en stund i lätt sidoskugga, konverserar intresserat. Öppnar ögonen för att vila. Tar ett djupt andetag och sjunker än en gång ned under den cardiokromatiska filmduken. Låt samtalet fortsätta.