Mot det inre rummet - 4 juli 2018

Dukar upp i trädgården för text.