När - 24 februari 2017

När källan torkat ut och livet kallar.