När röken från pråmen med durkslagsbotten sprider sig i hemmet Skymmes allehanda ritningar och kända spelplaner Till förmån för den fortsatta tillväxten - 4 oktober 2017

;