Ny våning - 3 november 2014

När Matisse flyttat ut och våningen tagit ett kliv in på 21:a århundradet. Ter sig en ny våning synlig. Inget sammet, inget cobolt, inget citrusfat. Men ett meddelande. Kvar bor undrandet.