Nybadat - 27 februari 2017

Ånga, fukt, lek och det meningsfulla.