Om en bok - 6 oktober 2015

Det kommer att gömmas i en bok.
Tankarna
Om sanningarna